Viktig - før du bestiller time for avtale med politiet

  • Du må være registrert med korrekt postadresse og ha navnet ditt på postkassa, for at kortet skal komme frem til deg.
  • Oppholdskortet dokumenterer at du har oppholdstillatelse, og er ikke et identitetsbevis.
  • Er oppholdstillatelsen din i ferd med å gå ut på dato, må du fornye oppholdstillatelsen istedenfor å søke om oppholdskort.
  • Hvis du planlegger reiser til utlandet, bør du passe på at det er god tid fra du bestiller oppholdskortet til du skal reise.
  • Du må ha med oppholdskortet på alle reiser i utlandet, i tillegg til pass.
  • Med mindre noe annet står på kortet, viser det også at du har rett til å reise fritt i Schengen som turist.

Slik får du oppholdskort for første gang

Ikke alle trenger å betale gebyr

Du trenger ikke betale gebyr hvis:

  • Du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger og bestiller nytt kort før det gamle går ut på dato.
  • Du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på.

NB! Du må betale gebyr hvis du ikke leverer inn det gamle oppholdskortet når du møter opp hos politiet.