Slik får du oppholdskort for første gang

Gebyr

Du trenger ikke betale gebyr hvis:

  • du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger og bestiller nytt kort før det gamle går ut på dato
  • du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på

Du må betale gebyr hvis du ikke leverer inn det gamle oppholdskortet når du møter opp hos politiet.