Søke om oppholdstillatelse

Når du har statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS og ønsker å være i Norge i mer enn tre måneder, trenger du en oppholdstillatelse og et oppholdskort. Oppholdskortet dokumenterer tillatelsen din. Du kan søke oppholdstillatelse for arbeid, studier, familieinnvandring eller au pair på UDIs nettsider.

Slik søker du
Du registrerer søknaden din i søknadsportalen. Der bestiller du også time hos politiet for å levere dokumentasjon.

Skal du jobbe i Norge?

Workinnorway.no er en trinnvis guide til å jobbe eller å drive virksomhet i Norge - hvordan søke jobb, bli registrert, skatt og rapportering, bransjekrav, sosialforsikring og mer.

Hvis oppholdstillatelsen din er i ferd med å gå ut på dato, må du søke i god tid om å fornye den.

  • Sjekk hvor lang ventetid ditt lokale politidistrikt har, slik at du er sikker på å få levert søknaden senest en måned før utløpet av din nåværende tillatelse.
  • Hvis du har en fornybar oppholdstillatelse har du rett til opphold mens søknaden er til behandling forutsatt at du søker mer enn en måned før tillatelsen utløper.

På udi.no sine nettsider søker du om fornyelse av ulike typer opphold. Der søker du også om fornyelse av utlendingspass og reisebevis.

Slik gjør du

  1. Du finner informasjon om fornyelse av opphold på udi.no og velger oppholdet du skal fornye.
  2. Hvis søknaden om fornyelse innvilges, må du bestille time hos politiet for å ta bilde til det nye oppholdskortet. Gjelder fornyelsen barn under tre år må du ha med et fysisk bilde av barnet.

Når du har statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS og har vært i Norge i mer enn tre år, kan du søke om permanent oppholdstillatelse. Da kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid og har ekstra vern mot å bli utvist.

Slik søker du
Du registrerer søknaden din i søknadsportalen hos Udi.no, og bestiller time hos politiet for å levere dokumentasjon.

 

Finn saksbehandlingstiden (ventetiden) for søknaden din.

Hvis du får oppholdstillatelse, får du melding fra politiet om at du trenger oppholdskort.

Blir søknaden din om opphold blir avslått, får du en skriftlig beskjed om årsaken til avslaget. Du kan klage på avslaget. 

Gebyr

De aller fleste som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr.

På UDI sine nettsider finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.