Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3,5 måneder 1,5 måneder 
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 4 uker 2 til 4 uker 
Nordland politidistrikt 11 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt    
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 2 måneder 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 til 4 uker 2 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Troms politidistrikt Inntil 3 måneder  
Trøndelag politidistrikt 2 til 6 måneder 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim    
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måneddager 1 måned
Øst politidistrikt 2 til 3 uker (for timebestilling) 2 til 3 uker