Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 2,5 måneder 1 måned
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 6 uker 2 til 6 uker 
Nordland politidistrikt 11 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt    
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 2 måneder 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 4 uker 4 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 4 uker 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Troms politidistrikt 12 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 1 til 2 uker 1 uke
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 1 til 2 uker 1 uke
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 10 uker 4 uker