Hvor lenge du må vente kan endre seg. Politiet tar kontakt med deg for å avtale tid for intervju.

Distrikt og tjenestested Ventetid for intervju

Agder politidistrikt

 
Finnmark politidistrikt 3 måneder
Innlandet politidistrikt  1 til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt  
Nordland politidistrikt  7 dager 
Oslo politidistrikt   
Oslo SUA  
Sør-Vest politidistrikt  

Sør-Øst politidistrikt

4 måneder
Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Vest politidistrikt  
Øst politidistrikt