DistriktVideresendt til UDI innen
Agder politidistrikt 12 uker
Finnmark politidistrikt 2 uker
Innlandet politidistrikt 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 2 uker
Nordland politidistrikt 7 til 30 dager
Oslo politidistrikt 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder
Troms politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt 1 måned
Vest politidistrikt 1 måned
Øst politidistrikt 4 uke