DistriktVideresendt til UDI innen
Agder politidistrikt 3 måneder
Finnmark politidistrikt 2 uker
Innlandet politidistrikt 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 2 uker
Nordland politidistrikt 7 til 30 dager
Oslo politidistrikt 10 måneder
Sør-Vest politidistrikt 1 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder
Troms politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt 1 måned
Vest politidistrikt 1 måned
Øst politidistrikt 2 uker