Distrikt Videresendt til UDI innen
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 1 til 3 uker
Nordland politidistrikt 7 til 30 dager
Oslo politidistrikt 7 måneder
Sør-Vest politidistrikt 5 uker
Sør-Øst politidistrikt 4 måneder
Troms politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt 2 måneder
Vest politidistrikt 1 måned
Øst politidistrikt 5 uker