Distrikt og tjenestestedVentetid

Agder politidistrikt

26 virkedager
Innlandet politidistrikt  4 til 6 uker
Møre og Romsdal politidistrikt  3 uker
Nordland politidistrikt  7 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 3,5 måneder
Sør-Vest politidistrikt 6 uker (for timeavtale) 

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

5 uker (for timeavtale)

Sør-Øst politidistrikt

6 uker
Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 1 dag
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 dag
Øst politidistrikt  2 til 3 uker (for timebestilling)