Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid for timeavtale
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 4 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 2 måneder
Nordland politidistrikt 4 til 30 dager
Oslo politidistrikt 22 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 37 dager
Sør-Vest politidistrikt 3 til 6 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 10 til 14 dager
Sør-Øst politidistrikt 5 måneder
Troms politidistrikt 2 til 8 uker 
Trøndelag politidistrikt 4 til 8 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 1 uke
Vest politidistrikt 7 til 11 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 10 dager
Øst politidistrikt 1 til 10 uker