Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid for timeavtale
Agder politidistrikt 5 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 4 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 2 måneder
Nordland politidistrikt 4 til 30 dager
Oslo politidistrikt 33 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 54 dager
Sør-Vest politidistrikt 1 til 7 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 til 10 dager
Sør-Øst politidistrikt 60 dager
Troms politidistrikt 2 til 11 uker 
Trøndelag politidistrikt 4 til 8 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 1 uke
Vest politidistrikt 6 til 12 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 dager
Øst politidistrikt 2 til 6 uker