Distrikt og tjenestestedVentetid for timeavtale
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Innlandet politidistrikt 4 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt 5 til 30 dager
Oslo politidistrikt 1 måned
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 13 dager
Sør-Vest politidistrikt 4 til 6 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 1 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt  
Troms politidistrikt 4 til 13 uker 
Trøndelag politidistrikt 5 til 10 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 1 uke
Vest politidistrikt 5 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager
Øst politidistrikt 4 til 7 uker