Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt og tjenestested Ventetid hos politiet

Agder politidistrikt

5 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 3 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 3 uker
Innlandet politidistrikt  3 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 8 uker
Nordland politidistrikt  7 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 46 dager
Sør-Vest politidistrikt 7 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

8 uker

Sør-Øst politidistrikt

1 måned
Troms politidistrikt 3 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 8 uker
Vest politidistrikt 8 til 12 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 uker
Øst politidistrikt  4 til 6 uker