Distrikt og tjenestestedVentetid hos politiet

Agder politidistrikt

6 til 8 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 dager
Innlandet politidistrikt  4 til 6 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt  5 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 5 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

4 uker

Sør-Øst politidistrikt

12 til 29 dager

Troms politidistrikt 2 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 1 måned 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 til 14 dager
Vest politidistrikt 4 til 35 dager
Vest politidistrikt, SUA Bergen 2 dager
Øst politidistrikt  2 til 4 uker