Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid hos politiet

Agder politidistrikt

3 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 dager
Innlandet politidistrikt  3 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 8 uker
Nordland politidistrikt  7 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 117 dager
Sør-Vest politidistrikt 6 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

10 dager

Sør-Øst politidistrikt

1 uke
Troms politidistrikt 2 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 3 uker
Vest politidistrikt 9 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 uker
Øst politidistrikt  4 til 6 uker