Distrikt og tjenestestedVentetid timeavtale hos politiet

Agder politidistrikt

27 virkedager
Innlandet politidistrikt  4 til 6 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt  5 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 6 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

3-4 uker

Sør-Øst politidistrikt

12 til 29 dager

Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 3 - 31 dager
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 dager
Øst politidistrikt  2 til 4 uker