Hvor lenge du må vente kan endre seg. Du får du vite riktig ventetid når du bestiller time hos politiet.

Distrikt og tjenestested Ventetid hos politiet

Agder politidistrikt

5 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 dager
Innlandet politidistrikt  3 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 7 til 8 uker
Nordland politidistrikt  7 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 94 dager
Sør-Vest politidistrikt 6 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

5 uker

Sør-Øst politidistrikt

3 til 4 måneder
Troms politidistrikt 1 til 6 uker
Trøndelag politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 6 uker
Vest politidistrikt 9 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 uker
Øst politidistrikt  4 til 10 uker