Distrikt og tjenestestedVentetid for timeavtale
Agder politidistrikt  27 dager
Innlandet politidistrikt  
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt  
Oslo politidistrikt  3 uker
Oslo politidistrikt, SUA Oslo  13 dager
Sør-Vest politidistrikt 4-6 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 uker
Sør-Øst politidistrikt  
Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 5 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 dager
Øst politidistrikt 5 uker