Distrikt og tjenestestedVentetid for timeavtale
Agder politidistrikt 4 til 5 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker
Innlandet politidistrikt  
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt 5 til 30 dager
Oslo politidistrikt 1 til 5 uker
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 8 dager
Sør-Vest politidistrikt 4 til 6 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt  
Troms politidistrikt 2 til 8 uker 
Trøndelag politidistrikt 3 måneder
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 5 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 4 dager
Øst politidistrikt 3 uker