Distrikt og tjenestestedVentetid timeavtale hos politiet

Agder politidistrikt

27 virkedager
Innlandet politidistrikt  4 til 6 uker 
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt  5 til 30 dager
Oslo politidistrikt  3 uker
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 20 til 25 dager
Sør-Vest politidistrikt 1 uke for oppholskort. 5 til 6 uker for andre.

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

Inntil 5 dager (arbeid/familie)

Sør-Øst politidistrikt

12 til 29 dager

Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 4 uker
Vest politidistrikt, SUA Bergen 7 dager
Øst politidistrikt  2 til 4 uker