Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetid for å få saken behandlet i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestested Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 2 uker 2 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 2 uker 1 til 2 uker
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 4 til 8 uker 
Nordland politidistrikt 30 dager 1 uke
Oslo politidistrikt 8 uker 8 uker
Sør-Vest politidistrikt 11 uker 11 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 til 3 uker 1 til 3 uker
Troms politidistrikt 2 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt   1 til 2 uker
Vest politidistrikt   1 måned 
Øst politidistrikt   1 uke

 

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestested Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 4 måneder  6 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker 1 til 2 uker
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder  1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 4 til 8 uker 
Nordland politidistrikt 1 uke 14 dager 
Oslo politidistrikt 6 uker 6 uker
Sør-Vest politidistrikt 11 uker  11 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 til 3 uker 1 til 3 uker
Troms politidistrikt 1 dag til 6 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 5 måneder 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 5 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Øst politidistrikt 6 til 8 uker 4 til 6 uker