Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 1 uke 3 til 4 uker
Finnmark politidistrikt 8 uker 2 uker
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt   2 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 til 3 måneder 2 til 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 3 uker innen 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 måned  
Troms politidistrikt   2 uker
Trøndelag politidistrikt   1 til 2 uker
Vest politidistrikt   2 måneder 
Øst politidistrikt   1 uke

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 12 uker  6 uker
Finnmark politidistrikt 4 til 8 uker  2 uker 
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 1 til 14 dager  7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 til 4 måneder 2 til 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 3 uker  innen 3 uker
Sør-Øst politidistrikt    
Troms politidistrikt 2 dag til 6 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 2 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Øst politidistrikt 8 uker 1 uke