Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til  ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid for førstegangssøkere

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 5 måneder  
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt   2 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 til 4 måneder 2 til 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker 2 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 måned  
Troms politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt    
Vest politidistrikt 3 måneder  
Øst politidistrikt   1 til 2 uker

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 5 måneder  
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 1 til 3 måneder  2 uker 
Nordland politidistrikt 1 til 14 dager  7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 til 4 måneder 2 til 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker  2 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt    
Troms politidistrikt 2 uker til 2 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt 2 til 3 måneder 2 uker
Vest politidistrikt    
Øst politidistrikt 2 til 4 uker  2 til 4 uker