Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3 måneder 1,5 måneder 
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1til 2 måneder 1 uke til 2 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt  2 til 4 uker 2 til 4 uker 
Nordland politidistrikt 11 dager 7 til 14 dager

Oslo politidistrikt

   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 2,5 måneder 4 til 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 6 uker 6 uker
Sør-Øst politidistrikt 4 måneder 4 måneder
Troms politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt 2 uker 2 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim    
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 1 uke 1 uke