Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3,5 måneder 2 måneder
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 6 uker 2 til 6 uker 
Nordland politidistrikt 11 dager 7 til 14 dager

Oslo politidistrikt

   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 4 måneder 4 til 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 4 uker 4 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 3 uker 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 4 måneder 4 måneder
Troms politidistrikt 12 uker  2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 til 4 måneder 1 til 2 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 3 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 4 uker 2 uker