Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Distrikt og tjenestested Ventetid i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 3 måneder 6 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 3 til 6 uker 3 til 6 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager

Oslo politidistrikt

   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 4 måneder 3 til 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 uker 2 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger inntil 1 uke inntil 1 uke
Sør-Øst politidistrikt 4 måneder 4 måneder
Troms politidistrikt 16 uker  2 uker
Trøndelag politidistrikt 6 måneder 1 til 2 uker 
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 4 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 10 uker 2 uker