Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetid for å få saken behandlet i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt og tjenestested Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Finnmark politidistrikt 2 til 3 måneder 1 månede
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 6 uker 2 til 6 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 3 måneder 3 måneder
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 uker 3 til 4 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 6 til 7 uker 6 til 7 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 måned 2 til 10 uker
Troms politidistrikt 3 til 6 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 10 uker 11 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 11 uker 12 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 3 måneder 0 til 3 måneder