Når du har fått innvilget oppholdstillatelse, vil politiet eller UDI gi deg beskjed om å bestille time hos politiet i UDIs søknadsportal. Du skal ikke bestille time før du har fått beskjed om det.

Ventetid for timeavtale hos politiet

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 1-3 uker
Innlandet politidistrikt 7 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistdrikt 4 uker 
Nordland politidistrikt 1 til uker
Oslo politidistrikt 20 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 15 dager
Sør-Vest politidistrikt 3 til 8 uker
Sør-Øst politidistrikt 2 dager
Troms politidistrikt 8 uker
Trøndelag politidistrikt 7 uker
Vest politidistrikt  
Øst politidistrikt 1 til 4 uker