Når du har fått innvilget oppholdstillatelse, vil politiet eller UDI gi deg beskjed om å bestille time hos politiet i UDIs søknadsportal. Du skal ikke bestille time før du har fått beskjed om det.

Ventetid for timeavtale hos politiet

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 1-3 uker
Innlandet politidistrikt 7 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistdrikt 4 uker 
Nordland politidistrikt 7 dager
Oslo politidistrikt 0 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 0 dager
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 1 til 2 uker
Sør-Øst politidistrikt 5 uker
Troms politidistrikt 8 uker
Trøndelag politidistrikt  
Vest politidistrikt 4 uker
Øst politidistrikt