Når du har fått innvilget oppholdstillatelse, vil politiet eller UDI gi deg beskjed om å bestille time hos politiet i UDIs søknadsportal. Du skal ikke bestille time før du har fått beskjed om det.

Ventetid for timeavtale hos politiet

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 4 uker
Finnmark politidistrikt 1-3 uker
Innlandet politidistrikt 7 til 8 uker
Møre og Romsdal politidistdrikt 4 uker 
Nordland politidistrikt 7 dager
Oslo politidistrikt 20 dager
Oslo politidistrikt, SUA Oslo  
Sør-Vest politidistrikt 7 til uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 10 dager
Sør-Øst politidistrikt 4 til 5 uker
Troms politidistrikt 8 uker
Trøndelag politidistrikt 7 uker
Vest politidistrikt  
Øst politidistrikt 1 til 4 uker