Når du har fått innvilget oppholdstillatelse, vil politiet eller UDI gi deg beskjed om å bestille time hos politiet i UDIs søknadsportal. Du skal ikke bestille time før du har fått beskjed om det.

Ventetid for timeavtale hos politiet

Distrikt og tjenestested Ventetid 

Agder politidistrikt

6 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 3 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 3 uker
Innlandet politidistrikt  8-10 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 8 uker
Nordland politidistrikt  7 til 30 dager
Oslo politidistrikt   
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 134 dager
Sør-Vest politidistrikt 4 uker

Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger

8 uker

Sør-Øst politidistrikt

 
Troms politidistrikt 4 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 6 uker
Vest politidistrikt 87 dager
Vest politidistrikt, SUA Bergen 6 uker
Øst politidistrikt  6 måneder