Saken din kan bli sendt videre til UDI. Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3,5 måneder 1,5 måneder
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker
Nordland politidistrikt 10 til 15 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 1 dag  1 til 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 2 uker 2 dager til 2 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 1 uke inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 2 måneder
Troms politidistrikt 4 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 uker 1 uke
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager 3 dager
Øst politidistrikt 2 uker 1 uke

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 4 måneder 2 måneder
Finnmark politidistrikt 4 til 8 uker 2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 6 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Oslo SUA 1 til 5 dager 1 til 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 2 uker 2 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 4 uker 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Troms politidistrikt 4 uker 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 4 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 uker 1 uke
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Vest SUA 3 dager 3 dager
Øst politidistrikt 8 uker 1 uke