Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til ventetider for Utlendingsdirektoratet.

Her finner du ventetider fordelt på politidistrikter.  Ventetiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid for førstegangssøkere

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 4 måneder 2 måneder 
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker
Nordland politidistrikt 10 til 15 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Oslo politidistrikt, SUA Oslo   5 dager
Sør-Vest politidistrikt 3 uker 2 dager til 2 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger inntil 3 dager inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 2 måneder
Troms politidistrikt 2 til 4 uker 1til 3 uker
Trøndelag politidistrikt 2 til 5 måneder 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim    
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder 
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager 3 dager
Øst politidistrikt 4 uker 1 uke

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 4 måneder 2 måneder 
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 6 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 7 til 14 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Oslo SUA 1 til 5 dager 1 til 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 3 uker 3 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger inntil 3 dager inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Troms politidistrikt 2 til 4 uker 1 til 3 uker
Trøndelag politidistrikt 2 til 5 måneder 2 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Vest SUA 3 dager 3 dager
Øst politidistrikt 4 uker 1 uke