Passet og ID-kortet

 • Passet ditt er både et reisedokument og legitimasjon. Det kan du bruke for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner og overalt hvor du reiser. 
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Du må selv sjekke hva som gyldig reisedokumentasjon for landet du skal reise til. Se Utenriksdepartementets reiseinformasjon for aktuell informasjon.

Pass

Formålet med pass er at du skal kunne dokumentere hvem du er når du er på reise i utlandet. Passet kan også benyttes som ID-bevis i andre situasjoner hvor du har behov for å dokumentere din identitet.

ID-kort

Formålet med ID-kortet er at du kan få et offentlig utstedt identitetsbevis som du kan bruke når du blir bedt om å dokumentere hvem du er (legitimere deg). For eksempel når du er i banken, henter pakker eller er hos myndighetene. ID-kortet er et sikkert identitetsbevis og utstedes av politiet. Det er frivillig å ha nasjonalt ID-kort. Du må være norsk statsborger, registrert med navn og fødselsnummer i Folkeregisteret, for å søke om nasjonalt ID-kort.

Det er to utgaver av ID-kortet, ett med rød ledetekst og ett med grønn ledetekst. Begge kan brukes i situasjoner hvor du blir bedt om å legitimere deg i Norge. Kortet med rød ledetekst oppfyller kravene til et reisedokument og kan brukes som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Dersom du ikke ønsker eller ikke kan få ID-kort med reiserett, kan du få utstedt et ID-kort uten reiserett. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort.

Du skal ikke ha med eget bilde til pass eller ID-kort. Vi tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Det gjelder alle, også barn. 

Nødpass

Du må ha med eget bilde hvis du skal søke om midlertidig pass (nødpass)Bildet til nødpasset må være tatt av fotograf eller i fotoautomat, være i farge og oppfylle kravene til ansiktsfoto .

Varighet og utløpsdato

Det er alderen din som avgjør varigheten på passet og ID-kortet. I passet og ID-kortet står datoen for når det går ut.

Passet varer i

 • barn 0 til 5 år: 2 år 
 • barn 5 til 10 år: 3 år
 • barn 10 til 16 år: 5 år 
 • over 16 år: 10 år 

ID-kortet varer i

 • barn 0 til 5 år: 2 år 
 • barn 5 til 10 år: 3 år
 • barn 10 til 16 år: 5 år 
 • over 16 år: 5 år 

Andre forhold som påvirker gyldigheten

Selv om passet eller ID-kortet ikke har gått ut på dato, kan store forandringer i utseendet ditt eller skader på passet eller ID-kortet gjøre at det ikke lenger kan brukes.

 • Du må ligne på bildet som er av deg i passet eller ID-kortet.
 • Selve passet eller ID-kortet må ikke være skadet eller ødelagt.

Gyldighet på reise

 • Du kan bare reise med passet eller ID-kortet dersom det er gyldig.
 • Noen land krever at passet eller ID-kortet er gyldig en tid etter utreise fra landet du besøker.
 • De fleste land krever tre måneders gyldighet etter hjemreisen. Noen land krever seks måneders gyldighet.
 • Hvis passet eller ID-kortet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Undersøk gyldighetskrav hos Utenriksdepartementet.

For søkere som er over 10 år skal pass og ID-kort inneholde navnetrekk. 

Hvis søkeren er under ti år, eller ikke kan skrive navnet sitt vil det stå «Not able to sign» (Kan ikke skrive under) i stedet for navnetrekk.

I passet står det en tre-bokstavs-kode for hvilket land du er født i. Opplysningene om fødeland hentes fra Folkeregisteret. Hvis ikke fødelandet ditt er registrert i Folkeregisteret eller landet ikke lenger eksisterer,  blir feltet for fødeland i passet markert med XXX.

Alle som søker om nytt pass eller ID-kort, ta med det gamle passet. Du må ta med det gamle passet selv om det er lenge siden det utløp. 

Hvis du søker om pass eller ID-kort til barn eller ungdom, må begge foresatte vise sitt eget pass eller nasjonale ID-kort som legitimasjon. Hvis du har et pass eller nasjonalt ID-kort, kan du ikke vise bankkort eller førerkort. 

Hvis du ikke har pass eller ID-kort

Hvis du ikke har pass fra før, eller det gamle passet ditt er tapt/mistet, må du ha med annen legitimasjon med fødselsnummer og bilde. For eksempel førerkort utstedt etter 1. januar 1998. Digitalt førerkort godtas ikke som legitimasjon. 

Mangler du gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde? Da må du ta med annen dokumentasjon som kan bidra til å bekrefte identiteten din. Dette kan for eksempel være en bekreftelse fra arbeidsgiver eller skole.

 • Politiet sender ut SMS til innbyggere over 18 år som har pass som er utløpt, eller som snart utløper, med en påminnelse om å fornye passet sitt dersom de har behov for det. 
 • Utsendelse av SMS baseres på informasjon om hvor du sist søkte om pass.
 • Informasjonen hentes fra politiets passregister og Kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • Det er kun et utvalg av innbyggere som får SMS, politiet anbefaler derfor alle som vet de skal ut å reise i fremtiden og trenger et nytt pass, å bestille en time på politiet.no. 
 • SMS-en inneholder ingen oppfordring om å dele personopplysninger, og under ser du hvordan SMS-en ser ut. 

Forstørr bilde Eksempel på SMS fra politiet om at passet er utløpt og at du kan bestille time på politiet.no.
Slik ser SMS-en politiet sender ut hvis passet ditt er utløpt.
Forstørr bilde Eksempel på SMS fra politiet om at passet ditt snart utløper og at du kan bestille time på politiet.no.
Slik ser SMS-en politiet sender ut hvis passet ditt snart utløper.

Reise med pass og ID-kort

Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits.

En rekke land har innført midlertidig grensekontroll i Schengen. En oversikt over midlertidige grensekontroller i EU- og EØS-land finnes på EU-kommisjonens nettsider. 

Her finner du UDs reiseinformasjon og råd sortert etter land.

Det er passfrihet i Norden. Norden består av landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass, ID-kort eller gyldig førerkort på reiser mellom de nordiske landene. 

Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Pass og nasjonalt ID-kort er godkjent reisedokument for norske statsborgere som kommer fra eller reiser til Svalbard.

Vi anbefaler at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene blir utstyrt med en fullmakt fra foresatte.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet. 

Fullmakten bør:

 • vise at du kan reise med barnet til et spesifikt land, for en spesifikk periode.
 • være signert av barnets foresatte.
 • inneholde kontaktinformasjon til barnets foresatte.

Om mobilt pass– og ID-kontor (passbuss)

Mobilt pass– og ID-kontor (passbuss) er en bil som kjører mellom ulike stoppesteder over hele Norge. Bilen har utstyr som gjør at du kan søke om pass og nasjonalt ID-kort.

Det er to biler i Norge, som skal dekke store områder og det er derfor lenge mellom timeavtalene på hvert stoppested. Bestill time til pass og ID-kort. 

Kjøreruter for mobilt pass– og ID-kontor (passbuss)

Informasjonsfilm om nasjonalt ID-kort