Slik gjør du

  • Meld fra til nærmeste passkontor så snart som mulig. Du må møte opp personlig, du kan ikke melde passet ditt tapt på telefon eller e-post. 
  • Mister du passet ditt i utlandet, kontakter du ambassade eller et konsulat for å melde fra. De kan hjelpe deg med et nødpass.
  • Har du meldt fra om at du har mistet passet ditt, kan du ikke bruke det igjen.
  • Hvis du finner igjen passet, må det leveres inn til passkontoret for makulering.

Finn nærmeste passkontor

Finn kontaktinformasjon og åpningstider til nærmeste passkontor ved å velge posisjon eller skrive inn hvor du bor.

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.