Slik gjør du

  • Meld i fra til nærmeste passkontor så snart som mulig. Du må møte opp personlig, du kan ikke melde passet ditt tapt på telefon eller e-post.
  • Mister du passet ditt i utlandet kontakter du ambassade eller et konsulat for å melde i fra og få hjelp til eventuelt nødpass.
  • Har du meldt i fra om at du har mistet passet ditt, kan du ikke bruke det igjen.
  • Hvis du finner igjen passet, må det leveres inn til passkontoret for makulering.

Finn nærmeste passkontor

Finn kontaktinformasjon og åpningstider til nærmeste passkontor ved å velge posisjon eller skrive inn hvor du bor.

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.