Norsk statsborgerskap

Når du søker om pass, må du sannsynliggjøre din identitet og ditt norske statsborgerskap. Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få pass.

Spørsmål om statsborgerskap må rettes til UDI. Er du norsk statsborger? Kryss av på spørsmålene i UDIs guide og få svar.

Tap av statsborgerskap

Du mister ditt norske statsborgerskap hvis du søker om statsborgerskap i et annet land. Meld fra til norske myndigheter dersom du har ervervet annet statsborgerskap.

Dersom du nylig har fått norsk statsborgerskap, kan UDI ha satt stilt krav om løsning fra fra annet statsborgerskap innen fastsatt frist. I slike tilfeller settes gyldighetstiden i passet frem til det tidspunktet du kan risikere å miste ditt norske statsborgerskap.

Har du vært bosatt i utlandet det meste av livet ditt, kan du ha mistet ditt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Informasjon om dette finner du på UDI sine nettsider.

Opplysninger om fødested i pass

I passet er det oppgitt fødested og fødeland. Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i folkeregisteret. Hvis fødestedet ikke fremkommer av folkeregisteret, skal fødelandet oppføres både under fødested og fødeland i passet.