Ferdsel i grensevassdrag

Alle fartøy som nyttes på grensevassdragene (f.eks. båt, kano eller kajakk), skal være registrert hos Grensekommissariatet og ha synlige skilt på begge sider av fartøyet -i henhold til regelverket. Fartøy kan brukes på grenseelvene i den lyse tiden av døgnet. I mørke gjelder regler om avstand til grenselinjen, og krav til lyssetting.

I sommerhalvåret er grenselinjen i noen områder av Pasvikvassdraget merket med gule bøyer. Enkelte steiner og grunner er markert med sorte bøyer. Det henstilles til varsom ferdsel ettersom det kan være steiner og grunner som ikke er merket på grunn av varierende vannstand. Inngang- og utgangspartier til trange farvann er merket med en stor hvit bøye.

I "trange farvann" i Pasvikelven har fartøy rett til uhindret gjennomfart i hovedløp selv om grenselinjen må krysses. Fiske og stans på russisk side er ikke tillatt.

Fiske i grensevassdrag

Det er lov å fiske inntil grenselinjen forutsatt at du setter seg inn i og retter deg etter de forskrifter som gjelder for fiske i norsk del av Pasvikelva og Grense Jakobselv. 

Fiske i Pasvikelva ovenfor demningen ved Boris Gleb kan bare drives av norske borgere. Fiske i Grense Jakobselv forutsetter bostedsadresse i Norge siste år, samt at du har gyldig fiskekort.