Fotografering i grenseområdet

Under noen forutsetninger kan du fotografere når du ferdes i grenseområdet. Vi oppfordrer deg til å vise sunn fornuft slik at du 

  • unngår å fotografere tett inntil russisk territorium og for nært opp til russiske grensevakter
  •  unngår provoserende fotografering

Ferdsel ved Treriksrøysa

Det er ikke tillatt å gå rundt Treriksrøysa, som innebærer at grensen til Russland overskrides.

Fersel eller opphold i grensegata frarådes på grunn av stor risiko for grenseoverskridelse.

Grensemerket Treriksrøysa overvåkes kontinuerlig av begge lands grensevakter, patruljerende personell, observasjonsposter og med teknisk overvåking. Det er også utstrakt samarbeid og kommunikasjon mellom norske, finske og russiske grensemyndigheter i overvåkningen.

Kontakt over grenselinjen

Følgende er ikke tillatt:

  • Du kan ikke samtale eller ha annet slags samkvem over riksgrensen mellom personer, uten at du har tillatelse til dette fra Grensekommisæren.
  • Du må ikke utøve fornærmende adferd ved grensen, rettet mot nabostat eller dets myndighet.

Følgende er tillatt:

  • Det er tillatt at du hilser, eventuelt besvarer en hilsen fra russisk side når du ferdes langs riksgrensen og noen på den andre siden av grenselinjen er i nærheten.
  • I en nødstilstand skal man selvfølgelig umiddelbart yte hjelp så fremt den nødstilstedte ikke allerede har bistand. Skulle en nødstilstand medføre samtaler over grenselinjen, eller i verste fall en kryssing over grenselinjen, skal du umiddelbart meddele dette til nærmeste grensestasjon eller Grensekommissariatet.