Skal du flytte til utlandet? Da må du søke om tillatelse for å ta med deg registreringspliktige skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon ut av Norge.

Dette må du ha med deg:

  • godkjent tillatelse fra politiet
  • våpenkort
  • gyldig legitimasjon

Du må levere godkjent tillatelse til Tolletaten når du reiser. Husk at tillatelsen kun gjelder for å ta med våpen ut av Norge.

Slik søker du