Innførsel for salg eller annen type næringsvirksomhet (ervervsmessig import) av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon er regulert i våpenloven og våpenforskriften.

Handel med våpen

For å få bevilling til å drive handel med våpen, våpendeler og ammunisjon må du være fylt 18 år og ha god vandel samt minst to års erfaring fra en våpenforretning. I tillegg må du ha forretningslokaler som tilfredsstiller kravene i våpenforskriften § 42.

Du må sende en søknad om tillatelse til politidistriktet hvor foretaket ligger. Under behandlingen av søknaden vil både politiet og brannvesenet kunne komme på befaring i forretningslokalene for å kontrollere at våpen og ammunisjon vil bli oppbevart i samsvar med forskriftene.

Innførsel for salg

Du må søke om tillatelse til å importere våpen, våpendeler og ammunisjon til Norge hvis du skal drive med salg eller annen type næringsvirksomhet (ervervsmessig import). For å kunne få tillatelse må du ha bevilling for handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Slik gjør du

  1. Du må legge ved dokumentasjon på ordren fra selgeren i utlandet. Dokumentasjonen må vise hva som er bestilt.
  2. Fyll ut skjema og skriv det ut. Skjemaet kan ikke sendes via e-post.
  3. Søknaden sendes til politidistriktet ditt.

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Informasjon om import for privatpersoner finner du her.