DistriktBehandlingstid
Agder politidistrikt 6 til 8 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 3 uker

Innlandet politidistrikt

6 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 3 uker
Nordland politidistrikt 3 til 4 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 2 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 uker
Troms politidistrikt 4 til 6 uker
Trøndelag politidistrikt 8 uker
Vest politidistrikt 5 uker
Øst politidistrikt 10 uker