Ønsker du å ta med registreringspliktige skytevåpen til andre EU-/EØS-land, kan du føre dem inn i et europeisk våpenpass. Dette gjør det enklere å passere grensen i flere av EU-/EØS-landene.

Skjema

Du må ta med deg:

 • våpenkort for våpnene du tar med deg
 • våpenpass og erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen, hvis oppholdet varer over tre måneder

Dersom du ikke har gyldig våpenpass, eller du skal til et land som ikke omfattes av reglene for europeisk våpenpass, må du:

 • ha med våpenkort for de våpnene du tar med deg
 • fylle ut en erklæring om midlertidig utførsel av skytevåpen (erklæringen gjelder inntil ett år)
 • levere skjemaet hos tollvesen eller politi på grensen når du drar ut av landet
 • fylle ut et tilsvarende skjema i det landet du kommer til

Skjema

Når du skal hjem igjen, må du føre våpenet ut av det landet du har vært i, og tilbake inn i Norge. Tollvesenet i det landet du har reist til informerer om hvilke rutiner som gjelder.

Dersom du flytter til utlandet, og ønsker å ta med deg registreringspliktige skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, må du søke om tillatelse. Det samme skjemaet brukes dersom du selger skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til en person i utlandet.

 1. Fyll ut en søknad om tillatelse til ikke-ervervsmessig utførsel av våpen.
 2. Send søknaden til våpenkontoret i ditt politidistrikt.

Søknad

Tillatelsen innebærer kun at du får ta våpen med ut av Norge. Det kan hende at det landet du skal til, krever tillatelse for å ta med våpenet inn.

Er du utlending eller nordmann bosatt i utlandet og skal jakte eller delta i skytekonkurranse i Norge?

Har du våpenpass, må du i tillegg ta med:

dokumentasjon på bakgrunnen for reisen til Norge, for eksempel en invitasjon til et stevne eller dokumentasjon på at du har tilgang til jaktterreng.

Har du ikke våpenpass, må du:

 • fylle ut erklæringen om midlertidig innførsel av jakt- og konkurransevåpen
 • levere erklæringen til tollvesenet (erklæringen gjelder for tre måneder
 • legge ved invitasjonen til konkurransen og dokumentasjonen på at du har tilgang til jaktterreng
 • undersøke hos lokale styresmakter om det landet du er bosatt i, krever at du må ha tillatelse til å føre våpnene ut av landet

Skjema

Dersom du kjøper skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon i utlandet til eget bruk, trenger du en importtillatelse fra politiet i tillegg til en våpentillatelse. I våpenforskriften finner du en oversikt over hva som er tillatt å innføre og ikke.

Slik gjør du:

 • Fyll ut to eksemplarer av skjemaet «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» som gjelder for våpentillatelsen. Skjema får du på nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.
 • Det skal stå i søknaden at anskaffelsen skal skje i form av innførsel.
 • Du sender eller leverer søknaden til våpenkontoret i politidistriktet ditt.

Husk at du alltid må sjekke hvilke regler som gjelder for grensepassering med ambassaden eller konsulatet i det landet du skal til.

Oversikt over norske utenriksstasjoner, på regjeringen.no

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.