Last ned

Slik søker du om våpenpass

  1. Du må ha våpentillatelse for å få våpenpass.
  2. Fyll ut en søknad om europeisk våpenpass.
  3. Det er gratis å søke om våpenpass.
  4. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Benytt fotograf eller passfotoautomat.
  5. Send søknaden til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

Om våpenpass

  • Våpenpasset gjelder i fem år.
  • Du må eie våpenet for å ha det i våpenpasset.