Mange unge forteller ikke til voksne om alvorlige hendelser eller situasjoner, fordi dere ikke ønsker å sladre. Et annet ord for sladring er "snitching". 

Undersøkelsen tar 3 til 5 minutter og du er helt anonym. Vi kan ikke spore noen svar til personer.