Arbeidet med å etablere ordningen starter nå, og politikontaktene var samlet for første gang i Kirkenes tirsdag 13. juni. Politikontaktene skal i tida framover innlede dialog med hver kommune om et mer systematisk og forpliktende samarbeid om forebygging og trygge lokalsamfunn.
Samarbeidet i politiråd skal utvikles og styrkes, blant annet gjennom bindende avtaler mellom hver enkelt kommune og politiet. Samtidig vil politikontakten være det daglige kontaktpunktet, som følger utviklingen i lokalsamfunnet og bidrar med analyser og utviklingstrekk fra politiet.


- Å forebygge og bekjempe kriminalitet er en av politiets hovedoppgaver, men vi kan ikke gjøre jobben alene. Vi er helt avhengige av viktige av samspillet med kommunene og andre forebyggingsaktører. Politikontakten vil sikre den løpende dialogen, sier Hætta.


Hovedoppgaver for politikontakt:


• Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiets nærpolitirolle
• Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner
• Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også der politiet ikke har et lensmannskontor eller politistasjon
• Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
• Politikontakten skal være uniformert og tilstede i hver kommune, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon
• Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres i kommunen i regi av politiet

Politikontaktene i Finnmark

Sør-Varanger - Jørgen Holte
Vadsø - Halgeir Rushfeldt
Vardø - Stein Erik Johnsen
Tana - Ole Bjarne Grotnes
Nesseby - Alf-Erling Isaksen
Karasjok - Kjell Magne Grønnli
Berlevåg - Frank Wentzel
Gamvik - Frank Wentzel
Båtsfjord - Terje Sejrup
Lebesby - Einar Ingilæ
Porsanger - Tarjei Leinan Mathiesen
Nordkapp - Magnus Nilsen
Måsøy - Christen Selvåg
Alta - Svein Tore Nilsen
Loppa - Svein Tore Nilsen
Kautokeino - Klemet Klemetsen
Hammerfest - Tommy Flåten
Kvalsund - Tommy Flåten
Hasvik - Tommy Flåten