Politiet

Aktuelt fra politiet

Vær oppmerksom

30% av dødsulykkene i trafikken skjer på grunn av uoppmerksomhet. Uoppmerksomheten kan skyldes distraksjoner, for eksempel ved at du ser på mobilen. Om du kjører i 80 km/t og ser bort i 4 sekunder, har du kjørt 89 meter i blinde.

Bruk av mobiltelefon i bil

Tall og fakta