Vold mot små barn

Det er de aller minste barna som blir utsatt for den alvorligste volden. Lær deg hvilke tegn du skal se etter og hvor du skal varsle ved mistanke om vold og mishandling.

Slik kan du hjelpe

Aktuelt fra politiet

Tall og fakta