• Gå videre til en av kategoriene som er listet opp under. Du kan bruke skjema for generelle tips for alle andre typer kriminalitet du ikke finner under kategoriene.
  • Du velger selv om du skriver hvem du er. Det kan være nyttig for politiet å ha muligheten til å kontakte deg.

  • Du kan ikke forvente tilbakemelding fra politiet på tipset du sendte inn.
  • Hvis du har valgt å oppgi kontaktinformasjon, kan det være at politiet kontakter deg for mer informasjon om saken.

Å tipse er ikke det samme som å anmelde. Her finner du informasjon om å anmelde.

Ring oss

Politiets telefon, 02800, er bemannet hele døgnet. Er situasjonen akutt? Ring politiets nødnummer 112. Du kan også sende Nød-SMS til 112.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte