Eksempler kan være barn som blir utsatt for seksuell utpressing eller blir lokket til uønskede seksuelle handlinger (child grooming). Overgrep som blir direkte overført, og krenkende eller uanstendig seksuell oppførsel på internett er også viktig informasjon for politiet. I tillegg tar politiet imot tips om nettsteder med overgrepsmateriale.

Politiet trenger din hjelp

For å gjøre internett tryggere trenger politiet at du melder fra. Gi oss informasjon om identiteter, kallenavn og hendelser hvor barn og unge er usikre på hvem de snakker med, og intensjonene vedkommende har. Med slike opplysninger kan vi danne oss et bilde av personene som er en trussel mot barn, og sette i verk tiltak både på og utenfor internett.

Vil du tipse politiet? Er du usikker på om det er alvorlig nok?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Er du i tvil, send oss tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos.

Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold? Du må du kontakte ditt lokale politi.

Personer med en seksuell interesse for barn gjør seg til venns med og manipulerer barn på nettet. Dette gjør de for å vinne barnas tillit, isolere dem og få dem til å gjøre ting som tilfredsstiller overgriperens ønsker. Personen gir barnet positiv oppmerksomhet eller løfter om andre fordeler. Målet er å bli venner med barnet, som den voksne senere kan utnytte seksuelt.

Personer med en seksuell interesse for barn tar ofte kontakt i offentlige chatterom. Deretter forsøker de å få barna over på nettjenester der de kan kommunisere én-til-én. Tjenester som Snapchat, Skype og Instagram går igjen i mange overgrepssaker på nett.

Bilder og film av seksuelle overgrep mot barn er en livsvarig krenkelse for ofrene. Materialet kan bli liggende på nettet til evig tid. Vi kan dele overgrepsbilder inn i fire kategorier:

  1. modellbilder
  2. egne overgrep
  3. bilder og film laget av barn og unge
  4. manipulert materiale

1. Modellbilder

Bildene er fra en kommersiell kjede. Overgripere utnytter barn seksuelt og selger bildematerialet på internett. Dette kan være bilder hvor barn poserer eller blir satt i scene. Barna er med eller uten klær og blir fremstilt seksualisert.

Det er avdekket studioer som lager slike bilder og film i land med store forskjeller i samfunnet. Det er kynisk å utnytte barn og familier i nød. Slikt materiale kan ha stor verdi for personer med slike preferanser.

2. Egne overgrep

Disse bildene er ofte svært alvorlige og viser incest eller overgrep i nære relasjoner. Overgrepene kan også være fra fattige deler av verden. De dokumenterte overgrepene er av alle slag, også av svært små barn. Det er ofte en relasjon mellom offer og gjerningsperson, enten gjennom slektskap eller bekjentskap.

Politiet kjenner mekanismene og stedene overgriperne bruker. Vi kan spore saken tilbake til stedet overgrepene skjedde. I slike saker er det viktig med samarbeid mellom politiet i ulike land. Ved å sette alle bitene i puslespillet sammen kan politiet identifisere både ofre og gjerningspersoner.

3. Bilder og film laget av barn og unge

En sterkt økende del av materialet politiet går gjennom, er bilder og
film laget av barn og unge. Det kan handle om bilder og film som overgripere har lurt eller presset barna til å lage selv ved å opptre foran
kamera. Overgriperne kan deretter drive utpressing av eller true sine ofre. Det kan enten være for å få penger eller for å få barna til å fortsette å sende nakenbilder eller stille opp på video (sextortion eller seksuell utpressing). Slike bilder og filmer blir ofte lagret og spredd videre på internett. Da er det nesten umulig å få fjernet dem. Et seksualisert bilde på nett kan på kort tid være lastet ned av tusenvis av personer fra hele verden.

4. Manipulert materiale

Den siste kategorien materiale kan fra før være uskyldige bilder. Men de blir satt sammen og manipulert slik at de blir ulovlige. Bildene kan vise lekende barn på stranda. Så blir de kombinert med andre bilder i serier som viser for eksempel underlivet til et barn.

Gjerningspersonen kan manipulere nesten alle typer bilder digitalt for å tilfredsstille fantasiene sine. Politiet ønsker ikke å advare mot å legge ut bilder på internett, men oppfordrer alle til å tenke gjennom hvilke bilder de legger ut. Bilder med lav oppløsning, tatt på avstand og av flere sammen er vanskeligere å manipulere.

 

 

Politiet ser ikke på bilder av overgrep som pornografi. Å kalle det «overgrepsbilder», «dokumenterte seksuelle overgrep» eller «overgrepsmateriale» viser bedre at det dreier seg om straffbare handlinger.

Overgrepsmateriale er bevis i en straffesak. Politiets mål i slike saker er alltid å finne både overgriperen og offeret, stanse overgrepene og bringe de skyldige inn for retten. På samme måte bruker vi ikke lenger ord som barnesexturisme og barneprostitusjon. I stedet kaller vi det «menneskehandel» eller «seksuelle overgrep mot barn».

Kampen mot seksuelle overgrep mot barn på internett bygger på den kunnskapen politiet har om hvordan barn og unge bruker internett. Vi bruker også kjennskapen til hvordan overgripere går frem når de lurer barn for å begå seksuelle overgrep.

Politiet oppdager nye nettsteder med overgrepsmateriale daglig. Det skjer enten gjennom etterforskning eller informasjon fra samarbeidspartnere i Norge og i utlandet eller som følge av tips. Vi deler informasjonen med politiet i andre land. Døgnet rundt etterforsker politifolk nettsteder med overgrepsmateriale og får blokkert tilgangen til disse nettstedene.

Bilder og filmer som inneholder seksuell misbruk av barn, er bevis i en straffesak. Når det er mulig, arbeider vi med å identifisere personene som er avbildet, for å stanse pågående misbruk.

Kripos samarbeider med politiet verden over og følger trender og endringer i gjerningspersoners atferd på nett. Vi er avhengig av et godt samarbeid med nettsteder barn og unge bruker, for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Hva kan du selv gjøre? Les om barn og unges nettbruk.

Det er utviklet et internettfilter i Norge som blokkerer tilgangen til nettsider som inneholder overgrepsmateriale. De fleste internettleverandørene i Norge har tatt i bruk dette filteret.

På de store fildelingsnettverkene deles det enorme menger bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.

Hver dag tilgjengeliggjør Kripos en mengde filer på ulike fildelingsnettverk. Filene har navn som indikerer at de inneholder seksuelle overgrep av barn. Men det filene egentlig inneholder er en video fra politiet. En advarsel om at Kripos vet hvem som har lastet ned videoen, og at politiet kan bruke informasjonen for å finne ut hvor vedkommende bor.

Gjennom dette arbeidet, som kalles Police2Peer, forteller politiet om konsekvensene ved å dele filer med ulovlig overgrepsmateriale, og informerer brukerne av nettverkene om hvordan de kan få hjelp.

Personer som utsetter noen for vold og overgrep, eller som har seksuell interesse for barn, kan finne hjelpetilbud hos Dinutvei.no.