Politiet trenger din hjelp

For å gjøre internettet sikrere, trenger politiet henvendelser om identiteter, kallenavn og hendelser hvor barn og unge er usikre på hvem de snakker med, og hvilke intensjoner vedkommende har. På bakgrunn av disse opplysningene kan vi danne oss et bilde av personene som utgjør en trussel mot barn, og iverksette tiltak både på og utenfor internett.

Hvordan vet jeg om det jeg vil tipse om, er alvorlig nok?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Hvis du er i tvil, send oss et tips, så vil politiet vurdere om materialet er noe vi kan gå videre med.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Personer med en seksuell interesse for barn bearbeider og manipulerer barn på nettet for å vinne deres tillit, isolere dem og få dem til å gjøre ting som tilfredsstiller deres ønsker. Barnelokkeren gir barnet positiv oppmerksomhet eller løfter om andre fordeler. Overgriperens mål er å skape et vennskapsforhold med barnet, som den voksne senere kan utnytte seksuelt.

Barnelokkere tar ofte kontakt i offentlige chatterom og forsøker deretter å få barna over på nettjenester der de kan kommunisere én-til-én. Tjenester som Snapchat, Skype og Instagram går igjen i mange overgrepssaker på nett.

Bilder og film av seksuelle overgrep mot barn representerer en livsvarig krenkelse for ofrene ved at materialet i prinsippet blir liggende på nettet til evig tid. Vi kan dele overgrepsbilder inn i fire underkategorier:

  1. Modellbilder
  2. Egne overgrep
  3. Bilder og film laget av barn og unge
  4. Annet materiale

1. Modellbilder

Bildene er en del av en kommersiell kjede, hvor barn utnyttes seksuelt og bildematerialet selges på internett. Dette kan være poseringsbilder eller iscenesettinger, hvor barn med eller uten klær, fremstilles seksualisert gjennom forskjellige temaer.

Man har avdekket studioer som produserer denne type bilder og film i land med store sosiale forskjeller. Dette er kynisk utnyttelse av barn og familier i sosial nød. Slikt egenprodusert materiale vil potensielt ha stor verdi for personer med tilsvarende preferanser.

2. Egne overgrep

Dette er ofte svært alvorlige overgrepsbilder som viser incest eller overgrep i nære relasjoner, eller overgrep som begås i den fattige delen av verden. De dokumenterte overgrepene omfatter alle slags overgrep, også av svært små barn. Det er ofte en relasjon mellom offer og gjerningsperson, enten gjennom slektskap eller bekjentskap.

Politiet kjenner mekanismene og foraene overgriperne benytter, og har mulighet til å spore saken tilbake til opphavsstedet for overgrepene. I slike saker er det viktig med internasjonalt politisamarbeid. Ved å sammenstille alle bitene i puslespillet har politiet mulighet til å identifisere ofre og gjerningspersoner.

3. Bilder og film laget av barn og unge

En sterkt økende del av materialet politiet gjennomgår, er bilder og film laget av barn og unge. Det kan dreie seg om bilder og film som overgripere har lurt eller presset barna til å lage selv ved å opptre foran kamera. Overgriperen kan deretter drive utpressing eller true sine ofre, enten for å få penger eller for å få barna til å fortsette å sende nakenbilder eller stille opp på video (sextortion eller seksuell utpressing). Slike bilder og filmer lagres ofte og spres videre på internett, og da er det nesten umulig å få fjernet dem. Et seksualisert bilde på nett kan på kort tid være lastet ned av tusenvis av personer fra hele verden.

4. Annet materiale

Annet materiale kan dreie seg om i utgangspunktet uskyldige bilder, men som settes sammen og manipuleres slik at de fremstår som ulovlige. Det kan være bilder av lekende barn på stranda, som knyttes til andre bilder i serier som viser for eksempel underlivet til et barn.

Tilnærmet alle typer bilder kan manipuleres digitalt for å tilfredsstille fantasiene til gjerningspersonen. Politiet ønsker ikke å advare mot å legge ut bilder på internett, men oppfordrer alle til å tenke gjennom hvilke bilder som legges ut. Bilder med lav oppløsning, tatt på avstand og av flere sammen, er mindre egnet for manipulering.

Politiet anser ikke overgrepsbilder som pornografi. Betegnelser som overgrepsbilder, dokumenterte seksuelle overgrep eller overgrepsmateriale illustrerer bedre at det dreier seg om straffbare handlinger.

Overgrepsmaterialet er bevis i en straffesak, og politiets hovedmål i disse sakene er alltid å finne overgriperen og offeret, stanse overgrepene og påtale det kriminelle forholdet. På samme måte benyttes heller ikke lenger betegnelser som barnesexturisme og barneprostitusjon. Disse straffbare forholdene omtales nå som menneskehandel eller seksuelle overgrep mot barn.

Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på internett bygger på den kunnskapen politiet har om hvordan barn og unge bruker internett, og fremgangsmåten overgripere benytter til å lure barn for å begå seksuelle overgrep.

Nye nettsteder oppdages daglig, enten gjennom etterforskning eller informasjon fra samarbeidspartnere i inn- og utland, eller som følge av tips. Informasjonen deles med politienheter i andre land, slik at det døgnet rundt finnes politifolk som etterforsker nettsteder med overgrepsmateriale, og som får blokkert tilgangen til disse.

Bilder og filmer som inneholder seksuelt misbruk av barn defineres som bevis i en potensiell straffesak. Når det er mulig, vil vi arbeide med å identifisere personene som er avbildet, for å stanse pågående misbruk.

Kripos samarbeider med politienheter verden over, og følger trender og endringer i gjerningspersoners atferd på nett. Vi er avhengig av et godt samarbeid med nettsteder der barn og unge ferdes for å bekjempe denne type kriminalitet.

Les om hva du selv kan gjøre, på siden Barn og unges nettbruk.

Det er utviklet et internettfilter i Norge som blokkerer tilgangen til nettsider som inneholder overgrepsmateriale, og de fleste internettleverandørene i Norge har tatt i bruk dette filteret.