Forenklet forelegg

For å svare på om du vedtar eller ikke vedtar det forenklede forelegget, må du logge deg inn ved å klikke på lenka du har fått i meldingen i din digitale postkasse.

Forelegg

For å svare på om du vedtar eller ikke vedtar forelegget, må du logge deg inn ved å klikke på lenken du har fått i meldingen i Altinn.

Mine saker er en digital selvbetjeningsløsning for namsmann- og forliksrådsaker. Der kan du:

  • Sende en forliksklage
  • Svare på en forliksklage
  • Svare på et varsel om utleggsforretning
  • Klage på utlegg
  • Følge saken din
  • Se dokumentene i saken
  • Kontakte oss om en sak som er sendt inn.
    Dette er mulig for forlikssaker sendt inn etter 1. oktober 2019 og utleggssaker sendt inn etter 1. november 2020. Når du har logget inn, gå til menyen øverst til venstre og velg "Henvendelse på sak".

Logg inn på Mine saker

Hva som har skjedd, alder og statsborgerskap har betydning for hvordan du kan levere en anmeldelse. Noe kan anmeldes på nett, i andre tilfeller må du kontakte politiet.

Les mer om anmeldelse her

For å bekrefte at du har mottatt en stevning fra politiet må du logge deg inn ved å klikke på lenken du har fått i meldingen i Altinn.