Du får prikker for overtredelse av

  • brudd på fartsgrensen
  • kjøring mot rødt lysulovlig forbikjøring
  • brudd på vikepliktenkjøring med motorvogn i sperreområde
  • kjøring med for liten avstand til forankjørende
  • kjøring med trimmet motorsykkel eller moped
  • unnlatt sikring av passasjerer under 15 år

Når får jeg prikkbelastning?

Prikkbelastningen får du som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet.

Åtte prikker

Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn for seks måneder.

Hvor mange prikker for hva

De fleste overtredelsene registreres med tre prikker, men du kan lese mer om hvor mange prikker du får for hvilken overtredelse på vegvesen.no. Der finner du også informasjon om hvor lang tid det tar å bli kvitt prikker i førerkortet.