Antall prikker for hvilke overtredelser

Du får prikker for overtredelse av:

  • brudd på fartsgrensen
  • kjøring mot rødt lys
  • ulovlig forbikjøring
  • brudd på vikeplikten
  • kjøring med motorvogn i sperreområde
  • kjøring med for liten avstand til forankjørende
  • kjøring med trimmet motorsykkel eller moped
  • unnlatt sikring av passasjerer under 15 år

Oversikt over hvor mange prikker du får for hvilken overtredelse finner du hos Statens vegvesen.

Prikkbelastning og varsel fra politiet

Prikkbelastningen får du som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreadferden for ikke å miste førerkortet.

Hvis du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn for seks måneder.