Konfliktrådet

Konfliktrådet tilbyr hjelp til å håndtere lovbrudd eller konflikter gjennom tilrettelagte møter mellom partene (gjerningsperson og fornærmede). Et møte i konfliktrådet kan gjennomføres som en strafferettslig reaksjon eller som en sivil sak. Saken kan overføres fra politiet etter anmeldelse, eller meldes direkte inn til konfliktrådet. Tilbudet er gratis.

Les mer på konfliktrådets nettside.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte