Konfliktrådet

Konfliktrådet er et gratis tilbud for hjelp til å håndtere en konflikt, et lovbrudd eller en krenkelse. De mekler både straffesaker og sivile saker. Saken kan overføres fra politiet etter anmeldelse, eller meldes direkte inn til konfliktrådet.

Les mer på konfliktrådets nettside.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte