Når anmeldelsen er levert

Leverer du anmeldelsen på nett, vil det normalt ta tre til ti dager før du får en SMS om at du kan hente bekreftelsen i din digitale postkasse.

Bekreftelsen er gyldig dokumentasjon som du kan bruke når du kontakter forsikringsselskapet ditt.

Hvis du har reservert deg mot digital post fra det offentlige, vil du motta bekreftelsen med vanlig postgang innen 14 dager.

Hvis du ønsker å trekke tilbake anmeldelsen eller gi oss flere opplysninger om saken, kan du gjøre dette:

  1. Du trenger bekreftelsen på anmeldelsen.
  2. Deretter kontakter du politidistriktet som er avsender av bekreftelsen. Du må vise til saksnummeret i bekreftelsen – da kan vi oppdatere eller trekke tilbake anmeldelsen din.

Selv om du ønsker å trekke anmeldelsen, kan politiet likevel behandle anmeldelsen. Det skjer dersom det er opplysninger i saken som vi vurderer at vi må etterforske.

For å gå videre med anmeldelsen trenger vi i politiet flere opplysninger om saken.

Politiet kan henlegge saken dersom vi mangler opplysninger. Etterforskningen kan bli tatt opp igjen hvis vi mistenker en konkret gjerningsperson.

Finn nærmeste politi

Velg posisjon eller skriv inn sted eller postnummer for å se åpningstider og kontaktinformasjon.

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
  1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.