Når anmeldelsen er levert

Leverer du anmeldelsen på nett, vil det normalt ta tre dager før du får en SMS om at du kan hente bekreftelsen i Altinn.  Bekreftelsen er gyldig dokumentasjon som du kan bruke når du kontakter forsikringsselskapet ditt.

Hvis du har reservert deg mot digital post fra det offentlige, vil du motta bekreftelsen med vanlig postgang innen 14 dager.

Ønsker du å trekke anmeldelsen? Eller vil du gi oss flere opplysninger om saken? Først må du ha mottatt brevet med politiets bekreftelse. Deretter

  • kontakter du politidistriktet som er avsender av brevet, og
  • viser til saksnummeret i brevet – da kan vi oppdatere anmeldelsen din raskere

Selv om du ønsker å trekke anmeldelsen, kan politiet likevel behandle anmeldelsen. Det skjer dersom det er opplysninger i saken som vi vurderer at vi må etterforske.

For å gå videre med anmeldelsen trenger vi i politiet flere opplysninger om saken.

Politiet kan henlegge saken dersom vi mangler opplysninger. Etterforskningen kan bli tatt opp igjen hvis vi mistenker en konkret gjerningsperson.

Finn nærmeste politi

Velg posisjon eller skriv inn sted eller postnummer for å se åpningstider og kontaktinformasjon.

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.