Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte. 

Vi kan hjelpe deg med:

  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • hjelp til å søke voldserstatning (voldsoffererstatning)

Ring oss på: 800 40 008

Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Tegning av to personer som sitter på en benk og snakker med hverandre
Utsatt for kriminalitet? Trenger du hjelp? Ta kontakt, og vi kan gi deg støtte og veiledning om veien videre.

Her finner du støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Besøksadresse

Politihuset i Bergen
Allehelgensgate 6, 5016 Bergen

E-post

stottesenter.vest@politiet.no

Telefon

404 46 517 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Vangsvegen 143 Fredvang, 2321 Hamar

E-post

stottesenter.innlandet@politiet.no

Telefon

404 46 513 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Øysteinsgate 8, 9480 Harstad

E-post

stottesenter.troms@politiet.no

Telefon

404 46 521 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Smedasundet 50, 5528 Haugesund

E-post

stottesenter.sor-vest@politiet.no

Telefon

404 46 516 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Bredbuktnesveien 8, 9520 Kautokeino

E-post

stottesenter.finnmark@politiet.no

Telefon

404 46 522 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Johan Knudtzensgate 2, 9917 Kirkenes

E-post

stottesenter.finnmark@politiet.no

Telefon

404 46 522 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Vestre Strandgate 55, 4608 Kristiansand

E-post

stottesenter.agder@politiet.no

Telefon

404 46 515 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Strandgata 2, 6415 Molde

E-post

stottesenter.moreogromsdal@politiet.no

Telefon

404 46 518 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Mosjøen politistasjon
Skjervgata 41, 8656 Mosjøen

E-post

stottesenter.nordland@politiet.no

Telefon

404 46 520 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Politihuset i Oslo
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

E-post

stottesenter.oslo@politiet.no

Telefon

404 46 511 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Vestveien 16, 1400 Ski

E-post

stottesenter.ost@politiet.no

Telefon

404 46 512 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

E-post

stottesenter.sor-vest@politiet.no

Telefon

404 46 516 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø

E-post

stottesenter.troms@politiet.no

Telefon

404 46 521 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Trondheim sentrum politistasjon
Gryta 4, 7005 Trondheim

E-post

stottesenter.trondelag@politiet.no

Telefon

404 46 519 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00

Besøksadresse

Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg

E-post

stottesenter.sor-ost@politiet.no

Telefon

404 46 514 (ikke SMS)

Åpningstid

mandag til fredag kl. 09:00–15:00