Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringakt overfor noen på bakgrunn av en persons etnisk opprinnelse (hudfarge, nasjonal opprinnelse, språk), religion/livssyn, homofil orientering og nedsatt funksjonsevne.Disse fire gruppene har lovmessig vern etter straffeloven § 185.

I tillegg ønsker politiet tips om diskriminerende eller hatefulle ytringer rettet mot noen på bakgrunn av en persons kjønn, alder, yrke, politiske sympatier, interesser, tilhørighet, yrke, bosted eller sosial status.

Disse gruppene vernes ikke av straffeloven § 185, men kan knyttes til andre straffebud i straffeloven, som for eksempel § 266 hensynsløs atferd.

Hvis dette er noe du ser skjer med andre, kan du tipse oss. Dersom dette er noe som skjer med deg, så anbefaler vi at du tar kontakt med lokalt politi og eventuelt anmelder forholdet hos dem.

Diskriminerende og hatefulle ytringer reguleres overordnet av ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven § 100.

Flere norske lover setter grenser for ytringsfriheten. Eksempler på dette er straffeloven, arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen.

Grensene mellom lovlige og ulovlige ytringer må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og kan derfor ikke beskrives generelt her.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112. Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold.