Mikromerking
Mikromerking innebærer å stryke på et tynt lag med gjennomsiktig væske på verdisaker

Opprinnelig publisert 09.03.17

- Vi er svært fornøyd med resultatene så langt, sier Brian Jacobsen politistasjonssjef i Sandefjord.
Politistasjonssjefen var den første i Norge som tok i bruk syntetisk DNA-merking i sitt politiarbeid.
Usynlig mikromerking, også kalt syntetisk DNA, har vist seg å være svært effektivt for å forebygge innbrudd på privatmarkedet. Kort forklart; kunstig DNA er en væske som smøres på dine verdisaker. Væsken har en unik kode som registreres på nett. Væsken blir også blå når for eksempel politiet lyser på den ved UV-lys.
Stjålet utstyr kan dermed lettere returneres til eier når politiet har tilgang til koden du registrerer på nett. Og ikke minst; tyvgods kan knyttes til spesifikke tyverier.

Pionerer innen forebygging

Høsten 2015 gikk politiet og Tryg Forsikring sammen om å sikre nærmere 200 boliger i Hasleåsen med syntetisk DNA. Det var første gang politiet og forsikringsselskapet satset på syntetisk DNA-merking, som den gang var helt nytt i Norge.

Ett år etter at prosjektet ble iverksatt viser statistikken tegn til reduksjon i antall tyverier og innbrudd med 40 prosent. Det er veldig positive tall. Han påpeker likevel at det er små tall/få hendelser det dreier seg om.

- Det er litt tidlig å si om det er merkingen som alene står for nedgangen, men det er i alle fall en liten økning i andre sammenlignbare boligområder som ikke har tatt i bruk syntetisk DNA, sier politistasjonssjef Brian Jacobsen.

Nærpolitireformens intensjon er at politiet skal jobbe mer forebyggende og ta i bruk nye metoder. Vi i Sandefjord opplever at dette er et praktisk eksempel på hvordan fremtidens politi skal jobbe.

Ble valgt på grunn av grove tyverier

Hasleåsen har vært utsatt for flere grove innbrudd og tyverier, og ble valgt ut til et pilotprosjekt der alle husstandene fikk utlevert utstyr til å merke verdigjenstander. Det ble også satt opp skilter i området og på husene.

- Metoden er brukt med stort hell i andre land, og støttes av politet. Det var derfor enkelt for Tryg å si ja til å støtte dette prosjektet. Og det er også veldig gledelig at piloten har gitt gode resultater, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring i Norge.

Flere husstander i Sandefjord blir med videre

Pilotperioden skal nå utvides, og ytterligere husstander skal få utdelt merkesett.
- Det blir spennende å følge utviklingen videre. Vi her stor tro på den forebyggende effekten denne metoden har. Siden den også er god kjent utenfor Norge håper vi at den kan være til hjelp mot utenlandske bander som turnerer landet fra tid til annen, sier Brian Jacobsen.