Konfliktråd
Politimester Christine Fossen undertegnet fredag en samarbeidsavtale med Konfliktrådet, her representert ved (fra venstre) Agron Tahiri, Konfliktrådet i Vestfold, Torhild Jensen, Konfliktrådet i Telemark, og Alf Sigmund Larsen, Konfliktrådet i Buskerud.
FotoPolitiet/Alstad

Publisert 17.02-17

Samarbeidet som nå er inngått skal sikre rettssikkerhet og likebehandling i Sør-Øst politidistrikt, uavhengig av hvor i de tre fylkene man bor. - Det er god samfunnsøkonomi at man kan ha arenaer for konfliktløsning utenfor politiet, samtidig som man opprettholder rettssikkerheten både for fornærmede og gjerningsperson, sier Fossen.

Gjenopprettede prosesser

Hovedprinsippet er at samfunnets reaksjon på en kriminell handling bør starte med å gjenopprette så mye som mulig av den skaden offeret og samfunnet har blitt utsatt for. Lovbryteren skal stimuleres til å forstå konsekvensene av sine egne handlinger og oppmuntres til å ta ansvar. I tillegg bør offeret ha anledning til å fortelle gjerningspersonen direkte hvilke konsekvenser den kriminelle handlingen har hatt, stille gjerningspersonen spørsmål og deretter sammen med gjerningspersonen finne den beste fremgangsmåten for gjenoppretting av skaden.

Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi økt bruk av det som kalles gjenopprettende prosesser i straffesakskjeden. Dette er i tråd med Regjeringens mål om at gjenopprettende prosesser skal gjøres tilgjengelig for alle berørte, både fornærmede og gjerningsperson, i alle saker og gjennom hele straffesakskjeden. Denne tilnærmingen er helt i tråd med intensjonene i nærpolitireformen der forebygging står sentralt, sier politimesteren.