Etablering av funksjonen politikontakt gir politiet en mulighet til å styrke fundamentet for forebygging i kommunen. Politikontakt er en nyopprettet funksjon med mange interessenter.

Forebygging

Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle - et lokalt forankret politi. Politikontaktene skal gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

Politikontaktene skal bidra til å få ledelse i lokalt politi og kommuner til å samarbeide og handle helhetlig.

Politikontaktene skal bidra til at gode sam-arbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner og ulike grupper i kommunen.

Lokalkunnskap

Politikontakten er en person med god lokalkunnskap - som skal jobbe kunnskapsbasert og målrettet.

Mange kommuner har mange og gode samhandlingsarenaer med politiet allerede, politikontakten skal være drivkraften i dette samarbeidet. Politikontakten vil følge opp og videreutvikle arbeidet i politirådene og SLT-samarbeid (Sam-ordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å bidra til en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå. Forpliktende avtaler følges opp, og arbeidet skal evalueres. Politikontakten skal være fast medlem av politirådet.