Politikontakten skal være fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune for å følge opp planene fra politirådet. Ordningen og omfanget av rollen vil variere med kommunens behov. I politirådet blir politi og kommune enige om felles utfordringer og utarbeider planer.

Funksjonen som politikontakt skal utvikles sammen med de enkelte kommunene utover høsten. Dagens politikontakter er midlertidige, de permanente politikontaktene vil bli oppnevnt til høsten gjennom det kommende personalløpet i politiets geografiske driftsenheter.

Kommune, politikontakt:

 • Sørreisa politioverbetjent Knut Inge Midtbø
 • Dyrøy politioverbetjent Knut Inge Midtbø
 • Lenvik politioverbetjent Roger Magnussen
 • Tranøy politioverbetjent Roger Magnussen
 • Berg politioverbetjent Roger Magnussen
 • Torsken politioverbetjent Roger Magnussen
 • Ibestad lensmann Johan Steen
 • Salangen fung. lensmann Roald Berntsen
 • Lavangen fung. lensmann Roald Berntsen
 • Bardu politioverbetjentene John-Kåre Granheim og Arne Markus Svendsen
 • Balsfjord politioverbetjentene John-Kåre Granheim og Arne Markus Svendsen
 • Målselv politioverbetjentene John-Kåre Granheim og Arne Markus Svendsen
 • Nordreisa lensmann Øistein Nilsen
 • Kvænangen lensmann Øistein Nilsen
 • Skjervøy lensmann Øistein Nilsen
 • Storfjord lensmann Øistein Nilsen
 • Lyngen lensmann Øistein Nilsen
 • Kåfjord lensmann Øistein Nilsen
 • Harstad fung. stasjonssjef Morten Hole
 • Kvæfjord lensmann Ørjan Munkvold
 • Skånland fung. lensmann Knut Holen
 • Tromsø fung. stasjonssjef Anita Hermandsen
 • Karlsøy fung. stasjonssjef Anita Hermandsen
 • Nærpolitireform