Som en del av den nye arbeidsmetoden Politiarbeid på stedet, avhører nå politiet fornærmede og vitner på stedet, umiddelbart etter at en hendelse har inntruffet. Denne nye måten å jobbe på har flere fordeler både for borgerne og politiet. Vitner slipper i mye større grad å møte hos politiet i etterkant av hendelsen, det blir lettere å oppklare små saker, og det gjør at politiet kommer raskere i gang med de større sakene.

-Metoden hjelper politiet å bli mer effektive i vårt arbeid. Informasjon som innhentes umiddelbart etter hendelser er mer detaljert og mindre påvirket enn hvis samme person hadde blir avhørt dager eller uker senere. Avhørene får også en høyere bevisverdi når de tas på lyd, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet.

Så langt har nesten 5000 av politiets medarbeidere fått opplæring i metoden. Til sommeren vil metoden tas i bruk av de fleste operative politipatruljer i landet.

 

Om Politiarbeid på stedet

Politiarbeid på stedet (PPS) er en del av den pågående politireformen. Det innebærer at politiet skal utføre og ferdigstille flere oppgaver på stedet, ved å bedre utnytte teknologi, gode rutiner for samarbeid, oppfølging og tilbakemelding.

 

PPS består av disse tiltakene:

  1. Bruk av mobile enheter
  2. Lydavhør på stedet
  3. Sporsikring
  4. Systematisk tilbakemelding mellom patruljene, påtale og etterforskere i tilbakemeldingsmøter
  • Nærpolitireform
  • Planer og rapporter