Rollen utvikles i samarbeid med kommunene.
- Politikontaktene blir sentrale for å kunne levere på intensjonen med reformen, særlig i de kommunene som etter reformen ikke har eget tjenestested. Skal Øst politidistrikt lykkes med reformen og samhandlingen opp mot den enkelte kommune, er politiråd og politikontakt viktige. Hvordan rollen best ivaretas vil trolig være noe dynamisk etter hvert som man i dialog med kommunene og samarbeidspartnere høster erfaringer. Vi har fått mange flinke politikontakter som jeg føler meg trygg på vil fylle og utvikle rollen på en god måte, sier politimester Steven Hasseldal.
- 15. juni starter vi opp med politikontakter som er godt kjent i kommunen, enten i rollen som lensmann/politistasjonssjef eller lokal forebygger. Rollen til politikontakten skal vi sammen med dere utvikle videre for å tilpasse den enkelte kommunes behov for forebygging. Politikontakten i kommunen din blir én av 80 politifolk som skal jobbe dedikert med forebygging for innbyggerne våre i Øst. Sammen skal vi jobbe videre for trygge lokalsamfunn i Øst politidistrikt, understreker Hasseldal.

Fakta om politikontakten

 • Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter i alle landets kommuner
 • Sammen med politirådet, er politikontakten viktige tiltak for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politi og lokalsamfunn
 • 15. juni har politidistriktene utnevnt dedikerte politikontakter for hver av kommunene innen sitt område
 • Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe for å forebygge kriminalitet, basert på et felles kunnskapsgrunnlag
 • Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv og andre lokale aktører
 • Politikontakten skal være uniformert og tilstede i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og lokale behov
 • Politikontakten skal være pådriver for at politirådet fungerer godt og følge opp gjensidig forpliktende avtaler i det daglige

Hovedoppgaver for politikontakten

 • Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle
 • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner
 • Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommunen, også der politiet ikke har et lensmannskontor
 • Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
 • Politikontakten skal være uniformert og til stede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon
 • Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres kommunen i regi av politiet

Disse er politikontakter i Øst politidistrikt:

Aremark: Monica Anstensen
Askim: Espen Valsgård
Aurskog-Høland: Joakim Wenstøp
Eidsberg: Jørn Solheim
Eidsvoll: Heidi Bjørklund
Enebakk: Erlend Mysen
Fet: Mili Arsinovic
Fredrikstad: Inge Jensen
Frogn: Espen Thunestvedt
Gjerdrum: Eilen Berg
Halden: Roger Johannessen
Hobøl: Patrick Karlsen
Hurdal: Heidi Bjørklund
Hvaler: Rune Fred Jensen
Lørenskog: Helen P. L. Hoff
Marker: Kay Lund-Pettersen
Moss: Kurt Bjørnar Nygård
Nannestad: Eilen Berg
Nes: Gunnar Foseid
Nesodden: Espen Thunestvedt
Nittedal: Frøydis Larntvet Kvernes
Oppegård: Helga Margrethe Østebrød
Rakkestad: Svein Magne Midtskog
Rygge: Lill-Beathe Busch-Norum
Rælingen: Mili Arsinovic
Rømskog: Kay Lund-Pettersen
Råde: Lill-Beathe Busch-Norum
Sarpsborg: Kjetil Lunde
Skedsmo: Line Granås
Ski: Tove Slyngstad Bergan
Skiptvedt: Espen Valsgård
Spydeberg: Patrick Karlsen
Sørum: Bent Larsen
Trøgstad: Jørn Solheim
Ullensaker: Anne Kathrine Hofseth Gundersen
Vestby: Erlend Mysen
Våler: Lill-Beathe Busch-Norum
Ås: Isabell Rollnes-Ødegård