Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen har vært bevæpnet gjennom påsken i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo palmehelgen. Dette ble gjort som følge av at situasjonen den første helgen var uavklart og at smitteeffekten er størst den første tiden etter et terrorangrep. Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen.

-Politiet er klare til å ta opp igjen bevæpningen på kort varsel dersom dette skulle bli aktuelt, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) endret palmesøndag 9. april også trusselvurderingen for et terrorangrep mot Norge fra "mulig" til "sannsynlig".

-Politidirektoratet har i møte med politimestre og sjefer i de aktuelle særorgan tydeliggjort at vi må opprettholde aktiviteten på andre terrorforebyggende aktiviteter. For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge, sier Smedsrud.