Politimester Tone Vangen
Politimester Tone Vangen
FotoPolitiet

Politiet har gjennom media og andre fått kunnskap om alvorlige straffbare forhold som skal ha skjedd i Tysfjord. Vold og seksuelle overgrep mot barn har absolutt høyest prioritet i politiet i Norge og også i Nordland politidistrikt. Vi skal finne ut hva som har skjedd og sammen med kommunen og andre hjelpeinstanser skal vi forebygge at det skjer igjen!

Kraftsamler ressurser

Jeg forstår at det er et komplekst og sammensatt samfunnsproblem som har ført til at politiet kanskje ikke har den nødvendige tilliten blant befolkningen i Tysfjord, og jeg ser at det er behov for å jobbe med denne saken på en litt annen måte enn politiet normalt gjør. Det er viktig for meg å understreke at når politiet i Nordland nå kraftsamler ressurser, så er det topp kvalifiserte mennesker som blir hentet fra hele Nordland politidistrikt for å jobbe med de utfordringene som vi nå har i Tysfjord.

Står sammen

Vi har derfor iverksatt et prosjekt som skal jobbe i tre spor: vi skal forebygge og avverge nye alvorlige kriminelle handlinger, vi skal skaffe oss oversikt over det som allerede har skjedd i Tysfjord, og vi skal følge opp med etterforsking og påtalebehandling av straffbare forhold som anmeldes eller avdekkes på annen måte.

I prosjektgruppen sitter prosjektleder fra Harstad som tidligere har vært både påtaleleder og visepolitimester. Ansvarlig jurist sitter i Bodø og hun har utdanning innen og lang erfaring med saker som omhandler grov vold og seksuelle overgrep. I tillegg har vi satt inn etterforskningsledere fra Fauske med spesialutdanning innenfor nettopp etterforskningsledelse. Prosjektet støttes i tillegg av nøkkelpersoner som skal jobbe med forebygging, innsamling av informasjon og analyse. Dette er topp kvalifiserte mennesker som har tilgang på ytterligere fagkompetanse gjennom blant annet Kripos som skal bistå oss ved behov. Politiet i Hamarøy står ikke alene med denne jobben, og politiet i Nordland står heller ikke alene.

Ta kontakt med politiet

Publikum kan være sikker på at vi skal følge opp det som nå avdekkes i Tysfjord. Vår viktigste jobb nå er å forhindre nye overgrep, men vi kommer også til å gjøre vårt ytterste for å avdekke det som allerede har skjedd. Det er vår jobb framover å vise at vi er til å stole på. Min klare oppfordring til alle som har vært utsatt for, eller er utsatt for seksuelle overgrep er; Ta kontakt med politiet!

Har du anmeldt saken tidligere, men føler at du har ytterligere informasjon som du mener politiet trenger. Ikke nøl med å ta kontakt. Politiet gjenåpner saker dersom det kommer fram ny, relevant informasjon.

Overgrep som er begått mange år tilbake i tid kan også straffes. Det har vært flere lovendringer knyttet til foreldelsesfristen i denne typen saker, nettopp fordi politiet ofte blir kjent med disse sakene etter at den som har vært utsatt for overgrep er blitt voksen. Ikke fokuser på tiden, men tenk at dersom du har informasjon som politiet bør ha, så kom til oss. Din historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd, hvem som har gjort det og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen.

Politiets hovedoppgave er å skape trygghet for befolkningen. Det skal vi gjøre også i Tysfjord!

Tone Vangen, politimester i Nordland