Torsdag 15. juni er oppstarten for alle politikontaktene i Nordland politidistrikt. Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe for å forebygge kriminalitet.

- Samspillet og dialogen med lokalsamfunnene er et viktig element i nærpolitireformen. Det at vi nå har fått på plass politikontakt i alle 44 kommunene er en av grunnpilarene for at dialogen og samarbeidet skal kunne videreutvikles, sier politimester Tone Vangen

Politikontakt og politiråd

Politikontakten blir det viktigste kontaktpunktet mellom politiet og den enkelte kommune. Hvordan ordningen i detalj skal fungere for akkurat din kommune, vil være noe politikontakten og kommunene må komme frem til gjennom dialog. I noen kommuner vil kanskje forebyggende arbeid opp mot rusproblematikk være særlig aktuelt, mens en annen kommune har behov for fokus på trafikksikkerhet. Politikontakten skal også bringe med seg kunnskap fra politietaten om trender, fenomen og utviklingstrekk som kommunene bør være oppmerksomme på. Og politikontakten skal ta med seg kunnskap fra kommunene som kan bidra til politiets forståelse av hvilke utfordringer som finnes. Alt i alt skal vi jobbe mer kunnskapsbasert.

- Å forebygge og bekjempe kriminalitet er en primæroppgave for politiet, men forebygging kan vi ikke gjøre alene. Vi er helt avhengig av at viktige forebyggende aktører som kommunene, tar grep sammen med oss, sier Vangen.

Politikontakter inndelt etter de nye geografiske driftsenhetene

Driftsenhet Ofoten

 • Ballangen - Egil Sletteng
 • Evenes - Egil Sletteng
 • Gratangen - Anne Katrine Rambøl
 • Narvik - Anne Katrine Rambøl
 • Tjeldsund - Egil Sletteng
 • Tysfjord - Egil Sletteng

Driftsenhet Lofoten og Vesterålen

 • Andøy - Lill Pettersen
 • Bø - Leif Håvard Halland
 • Flakstad - Dag-Sture Strøm
 • Hadsel - Bjørn Følstad Larsen
 • Lødingen - Bjørn Følstad Larsen
 • Moskenes - Dag-Sture Strøm
 • Sortland - Per Erik Hagen
 • Vestvågøy - Asbjørn Sjølie
 • Vågan - Terje Pedersen
 • Øksnes - Johnny Holen

Driftsenhet Salten

 • Beiarn - Robin Johnsen
 • Bodø - Per Sverre Steinbakk
 • Fauske - Robin Johnsen
 • Gildeskål - Jim Kristiansen
 • Hamarøy - Aslak Finvik
 • Meløy - Jim Kristiansen
 • Rødøy - Jim Kristiansen
 • Røst - Arnt Fuglaas
 • Saltdal - Robin Johnsen
 • Steigen - Morten Hønnås
 • Sørfold - Robin Johnsen
 • Værøy - Arnt Fuglaas

Driftsenhet Rana

 • Hemnes - Stig Haugen
 • Nesna - Hogne Rosø
 • Rana - Roald Bjerkadal

Driftsenhet Helgeland

 • Alstahaug - Tom Giertsen
 • Brønnøy - Roger Stangnes
 • Dønna - Edvard Børø
 • Grane - Jon Røsdal
 • Hattfjelldal - Jon Røsdal
 • Herøy - Edvard Børø
 • Leirfjord - Tom Giertsen
 • Lurøy - Kjell Ivar Vestå
 • Sømna - Leif Magne Øverbust
 • Træna - Kjell Ivar Vestå
 • Vefsn - Jon Røsdal
 • Vega - Hårek Fredriksen
 • Vevelstad - Roger Stangnes

Politiråd er et viktig møtepunkt

Politimesteren peker på at velfungerende politiråd, dvs. møtefora mellom politi og kommune, er viktig. Disse møtepunktene skal bidra til at kommuner og politi har det samme situasjonsbilde, og sørger for prioriteringer og tiltak for å forebygge kriminalitet.

- Vi har mye godt samarbeid å bygge videre på. Det er erfarne politifolk som kjenner den enkelte kommune som går inn i rollen som politikontakt, men politikontaktordninga er likevel et nytt bidrag som skal systematisere og styrke samhandlinga med kommunene, sier politimester Vangen.