Oppdaterte tall viser at politiet har registrert 56 sedelighetssaker i kjølvannet av VG oppslagene om seksuelle overgrep i Tysfjord. Dette er et stort omfang, men det er ikke bare antallet registrerte saker som bekymrer politiet.

- I de fleste anmeldte sakene har overgrepene skjedd for 10 til 30 år siden. Politiet har likevel en frykt for at det finnes ferskere saker som ikke har blitt meldt til politiet. Dette gjelder også pågående overgrep, sier politiadvokat Jorild Steindal. Ved siden av å etterforske de anmeldte sakene er politiet også veldig opptatt av det forebyggende.
- Det er svært viktig å nå frem til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politiadvokaten

Snakker med barna

Å avverge nye overgrep og å etterforske samt iretteføre saker som ikke er foreldet, er hovedfokus i Tysfjordsaken. Som et ledd i det forebyggende arbeidet har ansatte fra Statens barnehus i Bodø reist til Tysfjord, hvor de har snakket med elever og ansatte ved Drag skole. De var også til stede på et foreldremøte på skolen hvor alle foreldrene var invitert.
- Vi er så heldige å ha spesialkompetanse lokalt. Statens barnehus jobber med barn som har vært utsatt for overgrep hver eneste dag, forteller Steindal.

Tema fra barnehusets side var vold og seksuelle overgrep. Hva har andre lov/ikke lov til å gjøre med min kropp, hva har jeg lov/ikke lov til å gjøre med andres kropp, hvem kan vi si fra til hvis vi opplever ting som ikke er lov, eller hvis man vet om andre som opplever ting som ikke er lov. Gode og dårlige hemmeligheter var også tema for samtalene.

Den videre etterforskningen

Politiet jobber målrettet med etterforsking av sakene som er anmeldt. Frem til nå har etterforskingen i stor grad dreiet seg rundt å få de fornærmedes og vitners historier. I flere av sakene som har blitt opprettet går man nå etter hvert inn i en ny fase hvor man også vil gjennomføre andre etterforskingsskritt som avhør av mistenkte."

Status i Tysfjordsakene

  • 56 sedelighetssaker
  • 3 trusselsaker
  • 1 sak knyttet til avvergelsesplikten
  • 27 fornærmede
  • 38 gjerningsmenn
  • 16 personer i Nordland politidistrikt jobber med Tysfjordsakene
  • Kripos bistår med etterforskningsledelse og avhørere
  • Statens barnehus i Bodø bidrar i det forebyggende arbeidet