- Jeg er veldig godt fornøyd med at Heidi Kløkstad er utpekt som visepolitimester i Nordland, sier politimester i Nordland Tone Vangen. Vangen omtaler Kløkstad som en kunnskapsrik fagperson og en dyktig leder.

- Heidi er faglig meget sterk, i tillegg har hun solid erfaring som toppleder i politiet. Vi har jobbet sammen over flere år og jeg vet at vi utgjør et bra team. Selv om vi har lik utdannelse i bunn har vi ulike yrkeserfaring og lederegenskaper, noe som gjør at vi utfyller hverandre på en meget god måte, sier Vangen.

Lang fartstid i politiet

Kløkstad har vært midlertidig tilsatt som visepolitimester og påtaleleder i Nordland i interimsperioden. Før det var hun påtaleleder i Salten og fast stedfortreder for politimesteren i Salten siden 2007. Kløkstad har jobbet i politiet siden 1995 - først i Narvik politidistrikt, deretter Salten politidistrikt og etter hvert Nordland politidistrikt. I tillegg har hun jobbet 4 år ved Politihøgskolen, og har siden 2012 vært styreleder ved Politihøgskolen. Hun er utdannet jurist, og i 2015 gjennomførte hun lederutdanning i England sammen med engelsk politi.

Bilde av Heidi Kløkstad, visepolitimester i Nordland politidistrikt
Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland