Politidirektoratet Fra politiets side er rundt 700 personer involvert i øvelsen, i tillegg kommer mannskaper fra ulike grener i Forsvaret, PST, departementene, og sivile samarbeidsparter, som Luftfartstilsynet, Avinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Color Line. Øvelse Tyr involverer tre store politidistrikt: Oslo-, Øst- og Sør-Øst politidistrikt, Kripos, Politihøgskolen, i tillegg alle politidistrikt som har sokkelansvar. Under øvelsen vil også innsatspersonell fra svenske politiets beredskapstropp, Nationella instatsstyrkan (NI).

For innbyggere rundt Oslofjorden vil det være en del synlig aktivitet i form av båter og helikopter på og ved fjorden, og noe mer synlig politi enn vanlig i det samme området.

Samarbeid politi og Forsvar

Terror er kriminalitet. I Norge er det politiet som har det overordnede ansvaret for å bekjempe terroranslag, men Forsvaret bistår med utstyr og personell når politiet ber om det. - Både politiet og Forsvaret har innsatsklare styrker som kan bistår lokalt politi når det anmodes om det, og disse styrkene har øvd sammen helt tilbake til 80-tallet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. I tillegg er vi helt avhengige av sivile samarbeidspartnere ? og flere av disse er med på årets øvelse.

- Mannskaper fra politiet og Forsvaret samarbeider i det daglige og under øvelser. Dette er et godt samarbeid som pågår gjennom hele året. Forsvaret yter bistand til politiet på en rekke områder. Alt fra helikoptertransport, bistand ved søk og redning, hjelp ved bombetrusler eller mistenkelige funn, til hjelp med ivaretakelse av sikkerhet ved offisielle besøk eller andre arrangementer. Dette skjer for å utnytte samfunnets samlede ressurser på en best mulig måte, og sammen skal vi fortsette arbeidet med å trygge befolkningen sier Humlegård.

Øver også på etterforskning

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har vist at det er enorme menger informasjon som må innhentes og analyseres på kort tid. Som regel er det ikke bare en gjerningsmann, men flere. Og det er ikke bare ett tilslagssted og åsted, men mange. Øvelse Tyr inkluderer i år etterforskning og etterretning i øvelsen, i tillegg til operativ innsats fra politi og forsvar. Høyere påtalemyndighet har vært med i planlegging og observerer underveis. Riksadvokaten er for første gang med som observatør på en nasjonal anti-terrorøvelse.

Etterforskning og etterretning er en del av politiets totalberedskap. Det er avgjørende at alle deler av politiets innsats kommer i gang når noe alvorlig skjer. Under årets øvelse er det rundt 100 personer med ansvar innen etterforskning og etterretning som deltar i øvelsen.

Samarbeid lokalt politi og nasjonale innsatsstyrker

Den primære målgruppen for øvelsen er taktisk nivå i lokalt politidistrikt, men samtlige nivåer skal øves. Politiets IP3-mannskaper fra sokkelpolitidistriktene og lokalt politidistrikt samtrener med de nasjonale beredskapsressursene. I tillegg skal det øves på at politiets ulike nivå løser oppgavene sammen med Forsvarets spesialstyrker, Luftforsvaret, Sjøforsvaret sentralt ? samt Forsvarets operative hovedkvarter og Forsvarsstaben.